eTWINNING


Program eTwinning ma na celu łączenie i współpracę bliźniaczych przedszkoli, szkół podstawowych i średnich w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w szkołach. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia się na Europę.

Projekty realizowane w ramach programu eTwinning oparte są na współpracy internetowej, co najmniej dwóch szkół z co najmniej dwóch różnych krajów europejskich. Szkoły tworzą projekt, a następnie korzystają z technologii informacyjno-komunikacyjnej (ICT), by ten projekt przeprowadzić. Jako że szkoły komunikują się i współpracując za pomocą internetu, z akcją nie wiążą się ani żadne granty, ani też nie muszą być spełnione żadne warunki administracyjne oraz nie są wymagane bezpośrednie kontakty.

Projekt eTwinning może być przeprowadzany przez dwóch lub więcej nauczycieli, zespoły nauczycieli, lub zespoły przedmiotowe, bibliotekarzy, dyrektorów szkół oraz uczniów ze szkół w całej Europie. Współpraca może przebiegać w ramach jednego przedmiotu lub wielu przedmiotów za pomocą technologii informacyjnych.

eTwinning adresowany jest do krajów członkowskich Unii Europejskiej: Austrii, Belgii, Bułgarii, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Polski, Portugalii, Węgier, Włoch, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, i Zjednoczonego Królestwa. Terytoria i kraje zamorskie także mogą brać udział. Ponadto, w akcji może brać udział Norwegia oraz Islandia.

TwinSpace to wirtualna platforma edukacyjna dostępna po rejestracji projektu, która oferuje wiele narzędzi do współpracy i komunikacji, w tym: skrzynkę wiadomości, fora oraz kalendarz. Koordynatorzy projektu mogą także przechowywać materiały w folderach i archiwach plików oraz korzystać z TwinSpace, by wymieniać się informacjami z innymi nauczycielami i uczniami.

NAGRODY:
Odznaka eTwinning przyznawana jest automatycznie projektom, które zostały zatwierdzone przez Narodowe Biura Akcji eTwinning..

Odznaka Jakości przyznawana jest przez przez Narodowe Biuro Akcji eTwinning działające w danym kraju. O krajową Odznakę Jakości koordynatorzy projektu musza się ubiegać poprzez wypełnienie formularza oraz spełnienie wymogów formalnych i merytorycznych..

Europejska Odznaka Jakości przyznawana jest na poziomie europejskim. Warunkiem jej otrzymania jest uzyskanie przez co najmniej dwóch partnerów projektu Odznaki Jakości. Odznaka ta jest przyznawana dwa razy w roku przez Centralne Biuro Akcji eTwinning.

Europejskie Nagrody eTwinning przyznawane są szkołom, które przeprowadziły wysokiej jakości projekty. Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach wiekowych: 4-10, 11-15 i 16-19 lat. Nagrody eTwinning przyznawane są także na poziomie krajowym.

 

Wygenerowano w sekund: 0.01
299,879 Unikalnych wizyt