DZIELI NAS ODLEGŁOŚĆ-ŁĄCZY PRZYJAŻŃ

Dzieli nas odległość -łączy przyjaźń” – to główne motto naszych działań w ramach projektu eTwinning. Nasza „wirtualna przygoda” rozpoczęła się w październiku 2007 r., kiedy to zarejestrowaliśmy szkołę na platformie eTwinning. Znalezienie partnera do współpracy nie było trudne, bowiem nasza propozycja spotkała się z zainteresowaniem kilku szkół. W efekcie podjęliśmy współpracę ze szkołą w Potenzie (Włochy). Głównym celem naszych działań było przybliżenie uczniom oraz całej społeczności szkolnej kraju o odmiennej kulturze, języku, tradycjach oraz o innych warunkach naturalnych. Nie mniej ważne było kształcenie kompetencji językowych (j. angielski, j.włoski), jak również umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami ITC. Przede wszystkim musieliśmy „przełamać” lęk i niepewność dzieci związane z niską samooceną w zakresie posługiwania się językiem obcym oraz wykorzystania komputera i Internetu w pracy.

Cele:

1 Otwieranie się na uczniów i nauczycieli z innych krajów

2 Dzielenie się doświadczeniami, pomaganie sobie

3 Doskonalenie warsztatu pracy uczniów i nauczycieli

4 Nawiązanie międzynarodowych kontaktów z ludźmi o podobnych zainteresowaniach i pasjach

5 Własny rozwój interdyscyplinarny (technologia ITC, języki obce, historia, religia, sztuka)

6 Satysfakcja z realizacji międzynarodowego partnerstwa

7 Uczenie się praktycznego wykorzystania języka obcego

8 Rozwijanie świadomości kulturowej i kompetencji międzykulturowych, zrozumienie innych kultur

9 Wzajemne prezentowanie zwyczajów i wartości rodzinnych, szkolnych, lokalnych, regionalnych i narodowych

10 Okazywanie szacunku dla patriotyzmu partnerów

11 Poszukiwanie wartości uniwersalnych, budowanie postawy otwarcia i tolerancji wobec innych kultur

Rozwój projektu:

1. Nawiązanie współpracy ze szkołą w Potenzie (Włochy).

2. Wymiana zdjęć oraz osobistych email uczestników projektu ze szkół bliźniaczych.

3. Stworzenie Kącika Europejskiego-informowanie kolegów z Potenzy o aktualnych wydarzeniach szkolnych, dokumentowanie działań drogą elektroniczną poprzez przesłanie zdjęć oraz opisów.

4. Tydzień eTwinning –akcja promocyjna (konkursy, apel, wystawki tematyczne, program artystyczny).

5. Wysłanie kartek i życzeń świątecznych do kolegów z Potenzy.

6. Stworzenie w Power Point prezentacji miast i szkół bliźniaczych na podstawie przesłanych zdjęć i opisów

7. Prowadzenie galerii eTwinning

8. Przygotowanie dwujęzycznej bajki „Pinokio” w wersji elektronicznej (prezentacja Power Point).

9. Bal maskowy „ Bajkowe postacie z Europy”.

10. Organizacja Dni Włoskich w ramach Dnia Europejskiego (przybliżenie społeczności szkolnej „bliźniaczego” państwa).

11. Konkurs piosenki europejskiej.

12. Projekcja filmów pokazujących codzienne życie mieszkańców innych krajów europejskich.

 

Projekt wyzwolił w uczniach kreatywność w myśleniu i w działaniu. To oni, w głównej mierze, opracowywali scenariusze zajęć, przygotowywali stroje oraz dekoracje. Pokazali innym dzieciom, że można mieć satysfakcję z wykonywania pracy społecznej. Z wielkim zaangażowaniem szukali pomysłów na to, aby zbliżyć do siebie dwie szkoły z odległych miejsc. Przekonali się, że porozumiewanie w obcym języku, nie jest wcale takie trudne, jak myśleli na początku. Dzięki nowoczesnej technologii ITC mogli spacerować po ”wirtualnym moście” i rozmawiać z przyjaciółmi z Potenzy. Poczuli się ważni, bowiem zrozumieli, że to, co robią ma wielkie znaczenie dla integracji Europy. Przekonali się, że wspólna praca daje wiele radości oraz jest źródłem sukcesów ( w projekt zaangażowani są nauczyciele, uczniowie i rodzice ).

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA NASZEJ GALERII!

 

SUMMARY

The main part of project is the mutual realisation of two languages' digital fairytale.

The main aims of this project:

  • An integration of culturally different environments.
  • The exchange of opinions, descriptions from life of school and local environments,reports from important events and festivities.
  • The knowledge of both national and local traditions and culture.
  • The commitment of school and local community in building of the "virtual bridge of friendship"in order to join the teachers and students of twin-schools.

 

Wygenerowano w sekund: 0.02
299,858 Unikalnych wizyt