Family stories-our stories

Projekt FAMILY STORIES-OUR STORIES -Rodzinne historie to nasze historie realizowany jest wraz ze szkołami z Włoch, Finlandii oraz wielkiej Brytanii.

Stwierdziliśmy wspólnie, iż rola rodziny i przekazu międzypokoleniowego jest niezwykle istotna w życiu każdego człowieka. Przeszłość rodziny, opowieści dziadków i rodziców wpływają na to, jacy jesteśmy i jakie mamy wartości. W dobie nowoczesności, zachwytu nowymi technologiami pragniemy ukazać rolę i wartość relacji rodzinnych.

Projekt realizowany jest w ramach spotkań „Koła eTwinning” do którego uczęszcza ponad 20 chętnych uczniów z klas 6a, 6b, 5a,5b,4a, którzy są zainteresowani współpracą ze szkołami z innych krajów europejskich. Opiekunami zajęć są trzy nauczycielki, które od ponad 6 lat realizują międzynarodowe projekty edukacyjne.

Cele projektu:

-ukazanie roli i znaczenia doświadczenia oraz wiedzy naszych przodków

-ukazanie różnic pomiędzy stylem życia dawniej i dziś

-zacieśnienie więzi pomiędzy uczniami a ich rodzicami i dziadkami

-poznawanie nowych programów komputerowych, doskonalenie umiejętności w zakresie już poznanych narzędzi ICT

-podnoszenie kompetencji językowych , w zakresie języka angielskiego

-kształtowanie umiejętności pracy w grupie Podział na zespoły został zaproponowany przez nauczycieli, uczniowie zgłaszali się do pracy w zespołach wg własnego uznania

Narzędzia TIK, które zostaną wykorzystane podczas projektu: Audiokonferencja, Czat , e-mail , Programy komputerowe: Windows Movie Maker, Powerpoint, Paint, wideo, zdjęcia i obrazy) ,Publikowanie stron www , platforma TwinSpace, Wideokonferencja Uczniowie potrzebują wsparcia w postaci konsultacji z opiekunami koła po zajęciach lekcyjnych, jak również szczegółowych instrukcji i pomocy online za pomocą czatu, maili, portalu społecznościowego Facebook. Monitorowanie pracy uczniów będzie przeprowadzane regularnie podczas spotkań w ramach zajęć koła eTwinning, podczas krótkich spotkań grup roboczych ds. realizacji projektu , oraz poprzez systematyczny kontakt na platformie edukacyjnej Twinspace oraz w obrębie zamkniętej grupy dyskusyjnej na portalu Facebook. Praca uczniów będzie oceniana podczas całego procesu tworzenia projektu (od momentu planowania do jego realizacji), co w istotny sposób wpłynie na motywację uczniów. Poprzez stały nadzór, wsparcie i pomoc uczniom przy wykonywaniu poszczególnych zadań, chcemy ułatwić im wykonanie kolejnych etapów działań.

Wygenerowano w sekund: 0.01
299,870 Unikalnych wizyt