TYDZIEŃ ETWINNING 2014
Dodane przez monikagorecka dnia March 02 2015 12:41:02
w październiku 2014r. Szkolne Koło eTwinning wraz z opiekunami, zorganizowało coroczną akcję Tydzień eTwinnig promującą europejski program współpracy szkół poprzez Internet. W tym roku zorganizowane zostały konkursy: na najciekawsze przebranie w barwach eTwinningu oraz plastyczny. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z założeniami projektu m.in. poprzez rozprowadzane ulotki oraz zaproponowania tematyki projektu na tablicy stojącej na korytarzu. Tydzień zakończył wspólny taniec, który poprowadziły dziewczynki należące do Koła. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem oraz zaowocowała wzrostem liczebności uczniów należących do Koła eTwinning.